Znamy datę rozpoczęcia rewolucji KSeF!

KSeF będzie obligatoryjny od 1 lutego 2026 dla podmiotów, których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym przekroczyła kwotę 200 mln zł od i 1 kwietnia 2026 dla pozostałych firm.

Przypominamy, że Krajowy System e-Faktur (w skrócie: KSeF) jest systemem teleinformatycznym służącym do wystawiania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych (czyli e-faktur, faktur elektronicznych). W praktyce zatem każda e-faktura wystawiana przez przedsiębiorcę będzie trafiała do odbiorcy poprzez KSeF. Comarch bierze udział w konsultacjach z Ministerstwem Finansów, a systemy Comarch ERP są na bieżąco dostosowywane do zmian w przepisach i do KSeF.